Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča:

informácie pre voliča – SJ

Vyhlásenie volieb :

rozhodnutie o vyhlásení 166-2017