Komisie

Komisia výstavby a finančná

predseda komisie: Eva Bugárová
členovia komisie: Tibor Bertók
 Monika Gányovicsová, Marián Katona, Ladislav Kozma,

Komisia školstva a sociálna

predseda komisie: Silvia Takácsová
členovia komisie: Pavol Dosztig
  Albin Almási

Komisia kultúry

predseda komisie: Edina Zeve  Horváthová
členovia komisie: Mgr. Peter Németh
 Hajnalka Kocsisová / Almásiová /

Komisia športu a mládeže

predseda komisie: Marián Katona
členovia komisie: Tibor Novotny
 Norbert Novotny, Adrián Katona, Ernest Almási

Komisia ochrany a verejného poriadku

predseda komisie: Tibor Bertók
členovia komisie: Tibor Kántor
 Vojtech Bugár

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda komisie: Pavol Dosztig
členovia komisie: Tibor Bertók
 Edina Zeve Horváthová