Informácia pre verejnosť III. na rok 2018

Oznamujeme občanom, že u ktorých nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti v roku 2017, do 31. januára 2018 sú povinní podať nové daňové priznanie z daní nehnuteľnosti. Tlačivá na nové daňové priznanie z daní nehnuteľnosti si môžete prevziať na obecnom úrade.