Buďme pripravený na správnu separáciu plastov v roku 2018.

Obdržali sme list od firmy ADAX:

S účinnosťou od 1. júla 2016 vstúpil do platnosti nový Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý určuje zber a separovane plastov, ktoré sú spôsobilé na ďalšiu recykláciu. Práve na základe čoho je dôležité oboznámiť obyvateľov aký druh plastových obalov zbierame.

szep-slov_pdf